Om UNRIC

runicentrance.jpg

UNRIC är FN:s regionala informationskontor för Västeuropa. UNRIC, vars kontor är baserat i Bryssel, består av nio geografiska och tematiska avdelningar samt en infopunkt och bibliotek.

UNRIC:s nordiska avdelning upprätthåller hemsidor och olika sociala medier på de fem nordiska språken: danska, finska, isländska, svenska och norska.

Kontorets informationsaktiviteter sträcker sig till alla delar av samhället och innefattar samarbetsprojekt med regeringar, media, icke-statliga organisationer, utbildningsinstitutioner och lokala myndigheter. UNRIC svarar på förfrågningar via telefon, e-mail och post och välkomnar studentgrupper på besök.

Hemsidorna på de icke-officiella FN-språken innehåller också grundläggande information om FN:s struktur, huvudsakliga arbetsområden, viktiga dokument, länkar till övriga FN-organ samt arbetsmöjligheter.


UNRIC täcker Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Portugal, San Marino, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Vatikanstaten samt EU-institutionerna.

Besöksadress och kontakt:

United Nations Regional Information Centre (UNRIC)
Residence Palace
Rue de la Loi 155
Block C2, 7:e våningen
1040 Bryssel
Belgien


E-post: [email protected]
Telefon: +32 2 788 8484
Fax: +32 2 788 8485
www.unric.org