A-Å Nettstedets indeks

FN-kalender

FN-dager:

Januar:
27. Internasjonal minnedag for ofrene for holocaust

Februar:
4. Verdens kreftdag
6. Internasjonal dag for nulltoleranse mot kvinnelig kjønnslemlestelse (WHO)
11. Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning
13. Verdens radiodag
20. Verdens dag for sosial rettferdighet
21. Internasjonal morsmålsdag (UNESCO)

Mars:
1. Verdensdagen mot diskriminering (UNAIDS)
3. Verdens naturdag
8. Internasjonal kvinnedag
20. Internasjonal dag for glede
21. Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering
21. Verdens poesidag (UNESCO)
21. Internasjonal dag for Nowruz
21. Verdensdagen for Downs syndrom
21. Internasjonal dag for skog
22. Internasjonal dag for vann
23. Verdensdagen for meteorologi (WMO)
24. Verdensdagen for tuberkulose (WHO)
24. Internasjonal dag for retten til sannhet om grove menneskerettighetsbrudd og verdighet for ofrene
25. Internasjonal minnedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen
25. Internasjonal dag i solidaritet med FN-ansatte som blir holdt fanget eller er savnet

April:
2. Verdensdagen for bevissthet om autisme
4. Internasjonal dag for bevissthet om miner og minerydding
6. Internasjonal dag for sport for utvikling og fred
7. Verdensdagen for helse
7. Internasjonal minnedag for refleksjon over folkemordet i Rwanda
12. Internasjonal dag for bemannede romferder
20. Internasjonal dag for det kinesiske språk
22. Internasjonal Moder Jord-dag
23. Verdens bok- og opphavsrettdag
23. Det engelske språks dag
23. Det spanske språks dag
25. Verdensdagen malaria (WHO)
26. Internasjonal dag for intellektuell eiendom
28. Verdensdagen for sikkerhet og helse på jobb
29. Verdensdagen til minne om alle ofre for kjemisk krigføring
30. Internasjonal jazzdag (UNESCO)

Mai:
2. Internasjonal tunfiskdag
3. Internasjonal dag for pressefrihet
8.-9. Minnedager for dem som mistet livet under andre verdenskrig
11-12. Verdens dag for trekkfugler (UNEP)
13. «Vesak», fullmånens dag
15. Internasjonal familiedag
17. Internasjonal dag for telekommunikasjon og informasjon
21. Verdensdagen for kulturelt mangfold (UNESCO)
22. Internasjonal dag for biologisk mangfold
23. Internasjonal dag for å ende fødselsfistel
29. Internasjonal dag for fredsbevarende personell
31. Verdens tobakkfrie dag

Juni:
1. Internasjonal dag for foreldre
4. Internasjonal dag for barn utsatt for aggresjon
5. Verdens miljødag (UNEP)
6. Internasjonal dag for det russiske språk
8. Verdensdagen for hav
12. Verdensdagen mot barnearbeid
13. Internasjonal dag for albinisme
14. Verdens blodgiverdag (WHO)
15. Verdensdagen for bevissthet om mishandling av eldre
16. Internasjonal dag for migrantoverføringer
17. Verdensdagen for å bekjempe ørkenspredning og tørke
18. Internasjonal dag for bærekraftig gastronomi
19. Internasjonal dag for eliminering av seksuell vold i konflikter
20. Verdensdagen for flyktninger
21. Internasjonal dag for yoga
23. FNs dag for offentlige tjenester
23. Internasjonal dag for verdens enker
25. Internasjonal dag for sjøfolk (IMO)
26. Internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika
26. Internasjonal dag til støtte for torturofre
27. Internasjonal dag for mikro, små og mellomstore bedrifter
30. Internasjonal asteroidedag

Juli:
6. Internasjonal dag for kooperativer (første lørdag i juli)
11. Verdensdagen for befolkning
15. Internasjonal dag for unges ferdigheter
18. Internasjonal dag for Nelson Mandela
28. Verdensdagen for hepatitt (WHO)
30. Internasjonal dag for vennskap
30. Internasjonal dag mot menneskesmugling

August:
9. Internasjonal dag for verdens urfolk
12. Verdensdagen for ungdom
19. Verdensdagen for humanitære
23. Internasjonal dag til minne om slavehandelen og dens opphevelse
29. Internasjonal dag mot atomprøvesprengning
30. Internasjonal dag for ofre for tvungen forsvinning

September:
5. Internasjonal dag for veldedighet
8. Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet (alfabetiseringsdagen) (UNESCO)
12. FN-dagen for sør-sør-samarbeid
15. Internasjonal demokratidag
16. Internasjonal dag for bevaring av ozonlaget
21. Internasjonal fredsdag
26. Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen
27. Verdensdagen for turister
28. Verdensdagen for rabies(WHO)
28. Internasjonal dag for sjøfart (siste uke av september, valgfri dag)

Oktober:
1. Internasjonal dag for eldre
2. Internasjonal barnedag (feires i Norge)
2. Internasjonal dag for ikke-vold
2. Verdens bosettingsdag (avholdes første mandag i oktober)
5. Verdensdagen for lærere
9. Verdensdagen for postunionen
10. Verdensdagen for mental helse (WHO)
11. Internasjonal dag for jentebarn
13. Internasjonal dag for reduksjon av omfanget av katastrofer
15. Internasjonal dag for kvinner fra rurale områder
16. Verdensdagen for mat (FAO)
17. Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom
20. Verdens statistikkdag (hvert 5. år fra 2010)
24. FN-dagen
24. Internasjonal dag for informasjon om utviklingsspørsmål
27. Verdensdagen for audiovisuell kulturarv (UNESCO)
31. Verdensdag for byer

November:
2. Internasjonal dag for å holde de som begår forbrytelser mot journalister ansvarlige
5. Verdensdagen for bevissthet om tsunamier
6. Internasjonal dag mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter
10. Verdensdagen for vitenskap for fred og utvikling (UNESCO)
14. Verdensdagen for diabetes
16. Internasjonal filosofidag (Avholdes 3. torsdag i November)
16. Internasjonal toleransedag (UNESCO)
18. Verdens minnedag for ofre for trafikkulykker (WHO) (tredje søndag i november)
19. Verdensdagen for toaletter
20. Industrialiseringsdag for Afrika
20. FNs internasjonale barnedag
21. Verdensdagen for fjernsyn
25. Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
29. Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk

Desember:
1. Verdensdagen for AIDS
2. Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri
3. Internasjonal dag for funksjonshemmede
5. Internasjonal dag for jord
5. Internasjonal dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling
7. Internasjonal dag for sivil luftfart (ICAO)
9. Internasjonal dag mot korrupsjon
9. Internasjonal dag til minne om ofrene for folkemord
10. Menneskerettighetsdagen
11. Internasjonal dag for fjell
18. Internasjonal dag for det arabiske språk
18. Internasjonal dag for migrasjon
20. Internasjonal dag for menneskelig solidaritetFN-uker:

Første uke i februar: Internasjonal uke for tverreligiøs harmoni

21.-27. mars: Solidaritetsuke for folk som bekjemper rasisme og rasediskriminering

19.-23. april: Internasjonal uke for jord

24.-30. april: Internasjonal vaksineringsuke

25.-31. mai: Solidaritetsuke for folk i ikke-selvstyrte områder

1.-7. august: Internasjonal ammeuke (WHO)

4.-10. oktober: Internasjonal uke for verdensrommet

24.-30. oktober: Internasjonal nedrustningsuke

6.-12. november: Internasjonal uke for vitenskap og fred (avholdes alltid i uken rundt 11. november)

Les mer HERFN-år siden 2005:

2017
Internasjonalt år for bærekraftig turisme

2016
Internasjonalt år for belgfrukt

2015

Internasjonalt år for jord
Internasjonalt år for lys- og lysteknologi

2014
Internasjonalt år for små utviklingsøystater
Internasjonalt år for krystallografi
Internasjonalt år for familielandbruk


2013
Internasjonalt år for vannsamarbeid
Internasjonalt år for quinoa

2012
Internasjonalt år for kooperativer
Internasjonalt år for bærekraftig energi for alle

2011
Internasjonalt år for skog
Internasjonalt år for mennesker med afrikansk opprinnelse
Internasjonalt år for kjemi

2010-11
Internasjonalt ungdomsår

2010
Internasjonalt år for biologisk mangfold
Internasjonalt år for tilnærming mellom kulturer

2009
Internasjonalt år for forsoning
Internasjonal år for astronomi
Internasjonalt år for naturfiber
Internasjonalt år for læring om menneskerettighetene

2008
Internasjonalt år for poteten
Internasjonalt år for jordkloden
Internasjonalt år for sanitære forhold
Internasjonalt år for språk
Internasjonalt år for gorillaen (UNESCO og UNEP)

2007-8
Internasjonalt polarår (ICSU og WMO)

2006
Internasjonalt år for ørkenområder og forørkning

2005
Internasjonalt år for fysikk
Internasjonalt år for mikrokreditt
Internasjonalt år for idrett og fysisk fostring


 

FNs tiår:

2016-2025: FNs tiår for næringsinnsats

2015-2024: FNs internasjonale tiår for mennesker med afrikansk opprinnelse

2014-2024: FNs tiår for bærekraftig energi for alle

2011-2020: FNs tredje tiår for eradikeringen av kolonialisme

2011-2020: FNs  tiår for biodiversitet

2011-2020: FNs tiår for veisikkerhet

2010-2020: FNs tiår for bekjempelse av ørkenspredning og tørke

2008-2017: FNs andre tiår for utryddelse av fattigdom

2006-2016: Internasjonalt tiår for gjenoppretting og bærekraftig utvikling for områdene berørt av Tsjernobyl-ulykken i 1986

2005-2014:
 Andre internasjonale tiår for verdens urbefolkning

2005-2015: Internasjonalt aksjonstiår: Vann for livet!

2005-2014: FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling

2003-2012: FNs tiår for lese- og skriveferdighet: Utdanning for alle

2001-2010: 
Tiår for bekjempelsen av malaria i utviklingsland, særlig i Afrika

2001-2010: Andre internasjonale tiår for avskaffelse av kolonalisme

2001-2010: Internasjonalt tiår for fredskultur og ikke-vold for verdens barn

1997-2006: FNs tiår for utrydding av fattigdom

Verdenserklæringen om Menneskerettighetene