Luxemburg betreurt het sluiten van de grenzen

Op 26 maart 1995 werd het Schengen-akkoord ondertekend door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje en Portugal. Tegenwoordig maken 22 lidstaten van de Europese Unie deel uit van de Schengenzone, en vier geassocieerde staten, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en IJsland.

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken, hebben sommige lidstaten besloten om de doorgang binnen deze ruimte te beperken. De Europese Commissie legt uit dat zo’n beslissing slechts een “laatste optie” moet zijn.

In Luxemburg, waar normaal gesproken elke dag meer dan 200.000 grenswerknemers naartoe komen, benadrukte minister van Buitenlandse en Europese Zaken Jean Asselborn deze week dat “elke maatregel aan de binnengrenzen van de EU de ongehinderde doorgang van grensarbeiders, gerepatrieerde burgers, essentiële medische voorzieningen en basisbehoeften moet toestaan.”

“Deze nieuwe beperkingen zijn betreurenswaardig”, zei Jean Asselborn tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, die op 23 maart via internet werd gehouden.

“Schengen en de interne markt zijn een van de belangrijkste prestaties van 60 jaar Europese integratie. Hoe moeilijk het ook lijkt op dit moment, wij zullen de crisis van de COVID-19 pandemie overwinnen. De EU zal volledig functioneel moeten zijn voor het herstel na de crisis”, vertelde de Asselborn aan zijn Europese tegenhangers.

Vervolgens wisselden de ministers diepgaande inzichten uit over de internationale aanpak van de COVID-19 pandemie. Ze hebben specifiek gevraagd voor consulaire hulp voor EU-burgers en de middelen om de repatriëring van EU-burgers die in derde landen gestrand zijn te coördineren en vergemakkelijken. Ze hebben ook maatregelen onderzocht die kunnen worden genomen om de samenwerking tussen Europese partners te versterken, en ze hebben samenwerking op multilateraal niveau besproken om de COVID-19 pandemie in te dammen.

Maatregelen om de interne markt te beschermen

In België heeft de Federale Overheidsdienst voor Financiën Belgen toegestaan om te telewerken terwijl ze belastbaar blijven in het Groothertogdom Luxemburg. Het land heeft grensmedewerkers in vitale sectoren en cruciale beroepen ook toegestaan om een vignet te gebruiken om sneller de grens met België en Nederland over te steken.

De Luxemburgse regering heeft ook een certificaat afgeleverd om de grensovergang van Luxemburgse werknemers die verblijven in België te vergemakkelijken. Op vertoon van het certificaat worden deze werknemers vrijgesteld van restricties bij de grensovergang.

Grenzen tussen België en Nederland gingen dicht op 20 maart, tussen Duitsland en Nederland op 25 maart, essentiële verplaatsingen zijn nog mogelijk. Belgische grenswerkers in Nederland die in essentiële sectoren werken en daar een cruciaal beroep uitoefenen, kunnen ondertussen dankzij een sticker sneller de grens tussen België en Nederland oversteken.

De Europese Unie heeft op 17 maart maatregelen genomen om de juiste behandeling van mensen die moeten reizen en de beschikbaarheid van essentiële goederen en diensten te verzekeren.