Tien dagen na de bekendmaking van de maatregelen, besluit de Nationale Veiligheidsraad van België om de maatregelen verlengen tot 19 april 2020.

Met 7284 bevestigde gevallen en 289 sterfgevallen op 26 maart in het achterhoofd, is de Raad al meer dan vier uur bijeen om de situatie in België te bespreken, op basis van het rapport van de wetenschappelijke experts van de risicomanagementgroep.

Om de verspreiding van Covid-19 te vertragen en de verzadiging van ziekenhuizen te voorkomen, is nu al overeengekomen dat de periode met twee weken wordt verlengd.

“Ik ben me ervan bewust dat het bijzonder zwaar is voor zij die een familielid hebben verloren. Ik wil hen mijn diepste medeleven betuigen,” zei een geëmotioneerde Eerste Minister Wilmès.

“Ik wil ook alle Belgen bedanken. Iedereen vecht op zijn manier tegen het coronavirus: door thuis te blijven, door te aanvaarden dat het onmogelijk is om samen te komen met familie en vrienden en door ons zo weinig mogelijk te verplaatsen,” aldus Wilmès.

 

De Nationale Veiligheidsraad brengt, naast de premier, de vice-eerste ministers, de bevoegde ministers, de vertegenwoordigers van de deelstaten en de hoofden van de veiligheidsdiensten, samen.

Alles over het coronavirus